ചിത്തരിയിലെ പൌര പ്രമുഖന്‍ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി നിര്യാതനായി

on Dec 26, 2012


ചിത്തരിയിലെ പൌര പ്രമുഖന്‍ കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി നിര്യാതനായി 90 

ദീര്‍ഖ കാലം സെന്റര്‍ ചിത്താരി ജുമാ മസ്ജിദ് പ്രസിഡണ്ട്‌ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു.

ചിത്താരി ഹിമയതുല്‍   ഇസ്ലാം സ്കൂള്‍ ജമഅ ത്ത് ഹൈ സ്കൂള്‍ എന്നിവ സ്ഥപിക്കുന്നതില്‍ മുന്പതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി നാട്ടിലെ സര്‍വ്വരുടെയും ആദരനീയനയിരുന്നു 

1 comments:

Haroon Chithari said...
This comment has been removed by the author.

Post a Comment

DESIGN AND CONCEPT By Shafi Mubarak, Chithari ശാഫി മുബാറക്ക് ചിത്താരി Email :shafichithari@gmail.com