ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ മാതൃക കാട്ടി.

on Aug 1, 2010

തൃക്കരിപ്പൂര്‍:തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ടൗണിലെ ഓട്ടോറിക്ഷാ സ്റ്റാന്‍ഡില്‍നിന്ന് വീണുകിട്ടിയ 4000 രൂപ അടങ്ങിയ പഴ്‌സ് ഉടമസ്ഥന് തിരിച്ചുനല്‍കി ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ ടി.അബ്ദുള്ള മാതൃക കാട്ടി.

0 comments:

Post a Comment

DESIGN AND CONCEPT By Shafi Mubarak, Chithari ശാഫി മുബാറക്ക് ചിത്താരി Email :shafichithari@gmail.com