അജാനൂർ കടപ്പുറത്തെ ആവിക്കാൽ മുഹമ്മദ്‌ കുഞ്ഞി മരണപെട്ടു

on Mar 30, 2014

ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ
അജാനൂർ കടപ്പുറത്തെ ആവിക്കാൽ മുഹമ്മദ്‌ കുഞ്ഞി ( എ. ഹമീദ് ഹാജിയുടെ ജേഷ്ടൻ ) അൽപ സമയം മുംബ് അബുദാബിയിൽ വെച്ച് ഹൃദയാഘാതം മൂലം വഫാതായി. അബുദാബി മുറൂർ ആലം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് പിറകു വശം അൽബാദിയ ഗ്രോസറി ഉടമയാണ്. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുടുംബത്തെ ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക് അയച്ച് റൂമിൽ വന്നു വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു...

0 comments:

Post a Comment

DESIGN AND CONCEPT By Shafi Mubarak, Chithari ശാഫി മുബാറക്ക് ചിത്താരി Email :shafichithari@gmail.com