മരണപ്പെട്ടു

on Mar 16, 2013


ഇന്നളില്ലഹി വാ ഇന്ന ഇലൈഹി റാ ജിഊൻ 

1. കൊളവയൽ സ്വദേശി അബ്ദുൽ റഹിമാൻ (58)ഹൃദയഘാദം മൂലം ഇന്ന് രാവിലെ മരണപ്പെട്ടു 
മക്കൾ അബ്ദുൽ കരീം ഷർജ , ഖാലിദ് ഷാര്ജ 

2. കുഞാസിയ പരേതനായ മുഷഹജിജ്യുടെ മകൻ യൗസുഫ് ഹാജിയുടെ മകൾ  വ്യാഴാഹം രാവിലെ ഹൃദയഘാദം മൂലം   മരണപ്പെട്ടു  മകൻ ഹമീദ് ഷാർജ .

മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കാന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു 
അള്ളാഹു അവരുടെ ഖാബരിടം സ്വര്ഗതോപ്പക്കട്ടെ ആമീൻ 

0 comments:

Post a Comment

DESIGN AND CONCEPT By Shafi Mubarak, Chithari ശാഫി മുബാറക്ക് ചിത്താരി Email :shafichithari@gmail.com